Prezentare IFPTR

0

 

LUMEA…,

evoluează într-un ritm din ce în ce mai ALERT.

 

Nu ne mai putem permite să pierdem timpul, nici măcar pentru a căuta să o înțelegem…

Esențial este să reușim SĂ ȚINEM PASUL!

Indiferent de împrejurări, lumea noastră a fost, este și va deveni ceea ce trebuie să fie.

Este suficient să învățăm să știm SĂ NE ORIENTĂM CU SUCCES.

 

În acest sens, reușita RESPONSABILIZĂRII și FIDELIZĂRII ANGAJAȚILOR a fost și rămâne nu numai o provocare permanentă, dar una dintre cele mai importante sarcini – dintre cele necesare de asumat de către fiecare întreprinzător în parte.

 

Angajatorii RESPECTABILI, cu siguranță au și în acest domeniu, nu numai SOLUȚII diverse, dar și o expertiză remarcabilă – de care sunt chiar îndreptățiți să fie mândrii.

Important este ca aceste soluții SĂ SE (și) APLICE în mod corect și consecvent.

 

Experiența companiilor cu PERSPECTIVE de dezvoltare durabilă ne demonstrează că PREGĂTIREA profesională CONTINUĂ se numără printre puținele instrumente cu eficacitate predictibilă – de care dispune orice întreprinzător, pentru a-și constitui GARANȚIILE necesare reușitei promovării cu SUCCES a inițiativelor vizând responsabilizarea și fidelizarea angajaților.

 

PRACTIC, orice formă de pregătire de calitate, aplicată în condiții de corectitudine, excelează inclusiv prin faptul că favorizează nu numai reușita COAGULĂRII consistente a ideilor și a experiențelor participanților la instruire, dar și a ECHIPEI ca atare – experiență care funcționează ca un ”generator de loialitate” față de sarcinile de îndeplinit și față de participanții la instruire.

 

Cert este că TOATĂ LUMEA, deci și angajații au nevoie de MODELE corecte (de relaționare, de comportament, dar și de mod de procedură) și de VALORI, la care să se raporteze.

În lipsa furnizării și reiterării periodice a reperelor și referințelor definitorii cu privire la aceste aspecte, ar fi dificil să-și poată rezerva șansa de a putea trăi satisfacții profesionale cotidiene.

 

În fapt, se poate spune că nici un angajator onest nu contestă necesitatea pregătirii profesionale continue.

 

Oricum am DECIDE să o realizăm, esențial ar fi ca să reușim să ÎNNOBILĂM exercițiile rutinate (proprii și/sau ale altora), ca să poată deveni BUNE PRACTICI, nu numai recomandabile, dar și de excelență PRINCIPIALĂ, în virtutea confirmării acestora ca fiind PRETABILE de aplicat în cele mai diverse împrejurări.

 

 

PREGĂTIREA și PERFECȚIONAREA PROFESIONALĂ…,

o putem socoti printre activitățile în care fiecare persoană implicată poate avea experiențe personale remarcabile.

În fapt este doar unul dintre domeniile despre care s-ar putea spune că SE PRICEPE TOATĂ LUMEA.

 

O dovadă elocventă în acest sens o constituie numărul surprinzător de mare al potențialilor PRESTATORI de astfel de servicii, respectiv FIRME și/sau EXPERȚI – fie externi, fie anume selectați din rândul angajaților.

 

MAJORITATEA – se recomandă ca fiind VALOROȘI, inclusiv prin faptul că AU SOLUȚII la toate și pentru toți, dar (în mod paradoxal) se angajează cu onorarii care frizează ridicolul …

 

ALȚII – apar ca fiind PREȚIOȘI și PRICEPUȚI în toate, doar că preferă să ”relaționeze” cu resursele disponibile ale interlocutorilor (NU neapărat și CU ACEȘTIA!) – invocând adesea anumite relații verosimile și/sau o pretinsă expertiză de care ar dispune, inclusiv în privința gestiunii judicioase a bugetului oricărei întreprinderi …

 

În ultimii ani au mai apărut și CÂȚIVA furnizori PRESTIGIOȘI, cu o anume notorietate (impresionantă, respectabilă și incontestabilă), care s-ar putea recomanda ca fiind ATOTȘTIUTORI (chiar cu pretinse competențe multidisciplinare), și care SE ARATĂ INTERESAȚI – în principal de oportunități raportate la situația financiară a potențialilor beneficiari …

 

Nu este un SECRET faptul că specialiștii de la IFPTR nu fac parte NICI din categoria celor ”Valoroși” sau ”Prețioși”, și NICI din ale celor apreciabili ca fiind ”Atotștiutori”.

 

Nu este ÎNTÂMPLĂTOR nici faptul că o parte semnificativă dintre partenerii și clienții noștri consacrați opinează că în materie de formare profesională EXISTĂ IFPTR și diverse ALTE firme sau centre de pregătire…

Această PERCEPȚIE este alimentată de recunoașterea că toți cei implicați în mod direct în organizarea și desfășurarea cursurilor și trainingurilor contractabile la Centrul de perfecționare IFPTR sunt specialiști DEDICAȚI, cu EXPERIENȚĂ PRACTICĂ SEMNIFICATIVĂ în domeniile în care își asumă responsabilitatea onorării conforme a serviciilor de instruire/perfecționare contractate.

 

Mult mai IMPORTANT este însă că serviciile onorate de IFPTR sunt apreciate ca fiind axate prin excelență pe furnizarea de DATE și informații de utilitate certă, și cu APLICABILITATE PRACTICĂ directă și IMEDIATĂ.

 

Văzând această abundență de opțiuni, și tot atâtea alternative posibile, singura ”PIEDICĂ” în aplicarea oricăror inițiative care vizează FIDELIZAREA ANGAJAȚILOR, prin pregătire profesională continuă, o poate constitui doar INDECIZIILE bazate pe refuzul recunoașterii că:

LUMEA NU ESTE și NU VA FI a celor care SPERĂ sau doar ÎNDRĂZNESC SĂ VISEZE, ci a celor care ÎNTREPRIND DEMERSURILE necesare PENTRU A ȘI LE REALIZA!

 

INDIFERENT DE CATEGORIA sau de statutul potențialilor prestatori, care ar putea fi angajate (!?) pentru a SUSȚINE sau NUANȚA ori REVIGORA inițiativele și/sau exercițiile rutinate de pregătire profesională continua a personalului,

cu TOȚII manifestă (în general) o DISPONIBILITATE MAXIMĂ (cel puțin declarată) în a onora practic toate PROVOCĂRILE care ar fi posibile de imaginat în materie.

 

Ceea ce ÎI DIFERENȚIAZĂ în fapt este doar CORECTITUDINEA și RESPECTUL dovedit de fiecare în parte, nu numai față de exercitarea responsabilă a profesiei de formator, dar în primul rând față de PREOCUPĂRILE și INTERESELE REALE atât ale angajatorului cât și ale participanților cuprinși la diverse forme de pregătire organizate.

 

În consecință, dacă s-ar pune problema inițierii și/sau a CONSOLIDĂRII exercițiului pregătirii continue a personalului în cadrul oricărei companii,

singura DILEMĂ notabilă, care apare și persistă (sau nu), ar fi cea legată de ALEGEREA ori oportunitatea reconsiderării PRESTATORULUI POTRIVIT (…ca și în cazul încredințării/contractării oricăror sarcini/servicii de interes determinant).

 

Este absolut firesc, și chiar esential, ca DECIZIA în acest sens să aparțină exclusiv BENEFICIARULUI direct și/sau indirect al serviciilor de pregătire potrivite de aplicat în cadrul întreprinderii.

 

Indiferent de domeniu, situație și împrejurări, MAJORITATEA deciziilor luate și a acțiunilor întreprinse de fiecare dintre noi sunt animate de convingerea că ȘTIM să facem lucrurile MAI BINE decât alții.

UNEORI se întâmplă (totuși) ca UNII să se descurce MAI BINE – cel puțin în anumite spețe sau circumstanțe…

Asta poate să ne mobilizeze (sau nu), ca SĂ ÎNVĂȚĂM să profităm de experiența altora, sau putem forța nota în aplicarea diverselor soluții proprii, deja rutinate.

 

ESENȚIAL este să REUȘIM să ne FERIM să rămânem captivii tentațiilor de a ne lamenta cu invocarea trecutului propriu (mai mult sau mai puțin glorios), și să ne ținem departe de sfera preocupărilor de a tolera sau conserva în mod artificial diverse situații sau stări de fapt mai mult sau mai puțin favorabile.

 

Cert este că nu avem altă ȘANSĂ decât RECUNOAȘTEREA că suntem ”condamnați la PROGRES”, și asumarea în consecință a tuturor demersurilor care se impun pentru a răzbi.

 

 

 

EXPERIENȚA MAJORITĂȚII…

covârșitoare a clienților, care au beneficiat de serviciile Centrului de perfecționare IFPTR în ultimii 20 de ani, apreciază în primul rând faptul că: aplicarea oricărui program de pregătire adecvat are ca și EFECT imediat (și inevitabil) o SCHIMBARE notabilă, în ceea ce privește CONDUITA dovedită ulterior de personalul implicat.

 

Pe această bază, orice prestator (intern sau extern) desemnat ca fiind potrivit, ar fi de dorit să-și asume responsabilitatea VALORIFICĂRII corecte și cu eficacitate maximă a acestei PERSPECTIVE certe și previzibile.

 

ESENȚIAL ar fi ca pregătirea continuă să vizeze capacitarea participanților, nu numai în sensul CONȘTIENTIZĂRII importanței regulilor și procedurilor, ci cu PRECĂDERE în sensul ASUMĂRII cu pragmatism a RESPONSABILITĂȚILOR ce țin de conformitatea și consecvența onorării sarcinilor curente.

 

ASUMAREA acestor responsabilități va putea fi DURABILĂ și PREDICTIBILĂ numai dacă participanții la instruire vor reuși să-și INTERIORIZEZE regulile și procedurile care se cer și/sau se recomandă a fi aplicate.

 

REUȘITA INTERIORIZĂRII regulilor și procedurilor de interes DEPINDE în mod definitoriu, nu neapărat de fiecare angajat în parte, ci (în mare măsură) de caracterul, calitatea și corectitudinea valorificării exercițiului FORMĂRII CONTINUE în cadrul companiei.

 

Raportat la aceste deziderate, strategia și tehnicile de instruire aplicate de IFPTR se DIFERENȚIAZĂ NET de cele ale altor potențiali prestatori, cel puțin în privința PERSPECTIVELOR vizate, a STRUCTURĂRII obiectivelor de interes urmărite, precum și a MODULUI de abordare a conținuturilor aferente.

 

Pentru echipa IFPTR cele mai mari SATISFACȚII sunt pricinuite nu neapărat de numărului clienților școlarizați (care depășește 38 de mii/an), ci de recunoașterea că sunt din ce în ce mai mulți întreprinzători onești și respectabili, care își consolidează exercițiile de pregătirea continuă, în mod raportat la EXIGENȚE principiale promovate și respectate de IFPTR.

 

 

 

CENTRUL DE PERFECȚIONARE – IFPTR,

este o companie SPECIALIZATĂ în atestarea și perfecționarea profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere.

 

Activitatea de bază a IFPTR o constituie înscrierea/planificarea la examen a candidaților interesați în obținerea și/sau prelungirea valabilității ATESTATELOR profesionale, și respectiv organizarea, desfășurarea și documentarea efectuării (de către fiecare candidat în parte a) CURSURILOR de pregătire OBLIGATORII.

 

SERVICIILE de instruire/perfecționare profesională FACULTATIVE – contractabile la IFPTR, sunt dedicate personalului de specialitate CU EXPERIENȚĂ, din cadrul COMPANIILOR INTERESATE.

Aceste servicii au caracter EXCLUSIV, și se aplică sub protecția mărcilor înregistrate – ce aparțin IFPTR.

OBIECTIVELE pragmatice, condițiile, locația/locațiile și data/datele aplicării se stabilesc în prealabil, de comun acord cu beneficiarul acestor servicii – în mod raportat la TEMATICILE de interes.

 

Cei 174 de trainerii/lectorii/formatorii, care activează în cadrul celor 45 DE CENTRE de perfecționare IFPTR – autorizate de Ministerul Transporturilor și de Autoritatea Națională pentru Calificări – localizate de regulă în reședințele de județ, și nu numai, sunt CALIFICAȚI și ATESTAȚI ca atare, conform competențelor fiecăruia.

 

În conformitate cu dispozițiile în vigoare, specialiștii IFPTR, care susțin cursurile de pregătire și perfecționare profesională, își pot exercita profesia numai în condițiile în care PRESTEZĂ anual un număr minim de ore presabilit, și își respectă la rândul lor obligația de a participa la cursuri de specializare și programe de pregătire continuă dedicate, cel puțin o dată la 2 ani.

 

MAJORITATEA participanților cu experiență respectabilă, care au participat la trainingurile și cursurile de perfecționare organizate de IFPTR, sunt de părere că au avut de CÂȘTIGAT,

nu numai prin faptul că s-au ”înarmat” cu noi REFERINȚE și PERSPECTIVE INEDITE – la care se pot raporta în mod curent pe parcursul activităților desfășurate, sau și în viața de zi cu zi,

dar și prin faptul că au dobândit o ALTĂ VIZIUNE și percepție despre ceea ce înseamnă utilitatea și necesitatea perfecționării profesionale continue.

 

Trainingurile și cursurile facultative organizate de IFPTR sunt ACCESIBILE în baza comenzilor explicite, și oficializate ca atare – de preferat cu o anticipație de cel puțin 30 DE ZILE calendaristice înaintea perioadei FEZABILE pentru realizarea acestora,

astfel încât până la data aplicării să se poată încheia activitățile de PREGĂTIRE PREALABILE indispensabile – ce țin inclusiv de PERSONALIZAREA dedicată a aplicațiilor contractate.

 

DATELE de CONTACT ale Centrului de Perfecționare IFPTR, sunt următoarele:

 

Echipa IFPTR urmărește în mod consecvent preocupările și comunicările celor REAL INTERESAȚI în consolidarea continua a perspectivelor de DEZVOLATREA DURABILĂ a afacerilor proprii.

Specialiștii IFPTR au disponibilitatea de a SUSȚINE cu devotament, și potrivit competențelor fiecăruia, inițiativele pragmatice subordonate PROFESIONALIZĂRII continue a activităților desfășurate în cadrul companiilor de transport.

 

Singura ”SURPRIZĂ” pe care și-o pot rezerva – cei care DECID să contracteze servicii IFPTR, va fi doar constatarea că noi, cei din Echipa IFPTR,

suntem și rămânem DEVOTAȚI și statornici în loialitatea față de CAUZA de a contribui în mod activ la consolidarea PRESTIGIULUI BRESLEI, prin

PROMOVAREA RESPECTULUI față de exercitarea responsabilă și în condiții de conformitate a atribuțiilor onorate de către personalul implicat în activitățile de transport rutier.

 

Există și voci care susțin că IFPTR este în fapt ”sanatoriul de atitudini” dedicat personalului de specialitate din transporturile rutiere.

Este adevărat și faptul că la acest sanatoriu fiecare ”internare” costă (!)

Important este însă ”CU CE SE ALEG” cei ”externați” în urma aplicării ”tratamentelor” dedicate…

În acest sens, ar fi de remarcat revelațiile foarte probabile ale celor ”tratați” în acest cadru – ce țin în primul rând de reconsiderarea consistenței ideii că ”OMUL CÂT TRĂIEȘTE ÎNVAȚĂ” …

 

Ceea ce CONTEAZĂ cel mai mult, inclusiv din punctul nostru de vedere, este recunoașterea că (cel puțin) cei care au o experiență practică remarcabilă și/sau revin pentru a repeta diverse ”tratamente”, și în mod special cei care au absolvit și alte cursuri de pregătire (organizate de alți furnizori), pleacă de la acest ”sanatoriu” cu BUCURIA generată de CONVINGEREA sincer exprimată că: ”tratamentul” aplicat ”FACE BANII”.

 

La rândul nostru înțelegem să RESPECTĂM nu numai OPȚIUNILE celor care decid (sau mai amână) să își REZERVE accesul la ”tratamentele” aplicabile la IFPTR, dar și OPINIILE beneficiarilor programelor contractate – în mod deosebit cele exprimate DUPĂ ”externare”.

 

23% dintre clienții noștrii apreciază și faptul că CENTRUL DE PERFECȚIONARE – IFPTR este LIDERUL PIEȚEI formării profesionale de specialitate de 20 de ani, sau faptul că de 14 ani este cea mai titrată companie de formare continua din România, cu o poziționare constantă pe locul I în ultimii 5 ani, conform clasamentelor întocmite de Camera de comerț și industrie a României.

 

CLIENȚII FIDELI ai IFPTR ne respectă în special pentru faptul că VALORIFICĂM cu caracter permanent EXPERIENȚA acumulată și respectabilă, atât a participanților cât și a specialiștilor implicați în activitățile de formare profesională,

prin ADAPTAREA CONTINUĂ a conținuturilor cursurilor și trainingurilor desfășurate, și asta nu numai raportat la obiectivele și interesele beneficiarilor, dar și la CERINȚELE DE ACTUALITATE curentă.

 

La rândul nostru, considerăm că reprezintă o apreciere nu numai ONORABILĂ, dar și DE REFERINȚĂ – raportat la toate activitățile desfășurate de IFPTR la nivel național, faptul că cei care își asumă responsabilități în promovarea și susținerea intereselor generale ale breslei transportatorilor rutieri, ne respectă în primul rând ca fiind PROMOTORII formării profesionale de specialitate din România.

Aceste aprecieri se concretizează inclusiv prin faptul că de 20 DE ANI ne putem socoti printre PRIVILEGIAȚII seminariilor, conferințelor, dezbaterilor și reuniunilor profesionale organizate la nivel national, având în mod curent și ȘANSA să susținem nemijlocit desfășurarea acestora.

 

(ÎNAINTE de a lansa orice comandă de interes pentru dumneavoastră la adresa IFPTR),

VĂ AȘTEPTĂM cu drag să ne fiți alături, inclusiv prin participarea dumneavoastră activă la cea de a V-a ediție a Conferinței Anuale a Transportatorilor Expres de Mărfuri din România!

 

 

CU DEOSEBIT RESPECT,

Echipa IFPTR